Болестите и техният психологичен еквивалент или ,как мислите и емоциите ни влияят на здравето

Между човешкият ум ,емоции и тяло има неразривна връзка. Всяко едно емоционално и психическо състояние оказва влияние на физическото ниво. Човешките мисли и чувства са свързани с определени части на тялото и могат да провокират и отключат различни заболявания.

Нерешени проблеми , конфликтите , дълготрайните страхове , продължителният гняв , омразата , дългосрочната тъга, непреодолените вини оказват влияние върху здравето. ТЯЛОТО ,ЧУВСТВАТА И РАЗУМА СА ЕДНО ЦЯЛО !

Много малка част от хората ,дори и не подозират с каква енергия и сила разполагат и разпиляват този безценен ресурс , като пълнят живота си с болка, гняв ,омраза,ревност,страдание,недоволство и куп негативни мисли и преживявания. Много хора сами си създават излишни и безсмислени стресови ситуации , като се вкопчват в ненужни битки , при ,които държат на всяка цена да бъдат победители , без да се замислят за цената , която плащат. Известно е , че дълготрайната тревога и силният стрес могат да предизвикат болестни реакции в организма. Силният и внезапен стрес може да отключи редица заболявания , депресия ,инфаркт дори и смърт. Дълготрайните негативни емоции пораждат стрес ,който отключва редица заболявания. Болестта е нарушаване на динамичното равновесие на организма на психично , ментално и физиологично ниво. Светът на човека е отражение на неговите мисли. Всяка случайност е подсъзнателна закономерност.

Промяната в живота е възможна чрез промяна на подсъзнателната лична програма – чрез промяна на себе си ! Подсъзнанието контролира всичко , което се случва в организъма , чрез мозъка и функционирането на централната и периферната нервна система .Подсъзнанието има способността да решава самостоятелно , каква и колко информация да подаде на съзнанието. Неутрализирането на личната негативна вътрешна програма води до здрав , пълноценен и хармоничен живот. Мислите са универсални форми на енергия , които притежават съзнателна плодотворна или разрушителна сила.

Болестите , стреса и всички проблеми на хората са в резултат на несъответствието между съзнателните желания и подсъзнателните намерения.

Съвременната медицина се стреми да потиска симптомите на болестите или да отстрани последствията от тях. Тя в повечето случай не се занимава с психологичните причини ,отключили болестта.По този начин болестта не се лекува , а само се ремитира за известен период от време. До момента ,когато при срещата на нов проблем ,конфликт или стрес,болестните симптоми се проявяват отново , но по-голяма сила , а в не редки случай заболяването става хронични и остава за цял живот. Човешкият организъм е едно цяло , което обхваща , тялото , съзнанието и подсъзнанието . Болестта е сигнал , отправен от подсъзнанието към съзнанието за нарушаваме на равновесието в организъма на физическо и психическо ниво.Болестта е вид съобщение , което ни предупреждава , че нещо в мислите , чувствата и в поведението ни е в дисбаланс и влиза в противоречие със законите на Вселената.Болестта е резултат , външно отражение на човешките мисли и емоции на физическо ниво.

ВСЕКИ ДЕН КАЗВАМЕ – ЗДРАВЕЙ ! А ЗДРАВЕЕМ ЛИ ?

Similar Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *