Групова терапия

Груповата терапия има дълга, богата история в сферата на психичното здраве. 

Понятието „групова терапия“ обхваща голям брой различни интервенции, които могат да се фокусират върху управлението на специфични проблеми, върху придобиването на поведенчески и когнитивни умения или върху социалните ползи от самия групов опит.

Има много предимства, когато групите са водени от двама водещи, защото те могат да се коригират взаимно, да обслужат по-голяма група да работят през различни парадигми   за подкрепа и личностно развитие.

Ние сме социални същества , всеки един от нас живее в обкръжението на семейство , работно място, училище  или среда, в която се развиваме.

В групата ние научаваме за себе си, учим се да подобрим начина, по който се свързваме с другите. Учим се да поставяме здравословни граници  получаваме обратна връзка от терапевта и от участниците в групата.

Учим се да изразяваме своите чувства свободно, учим се да споделяме.

Каква полза има от груповата терапия ?

– Подобрява отношенията с другите, както и отношенията в интимната сфера.

-Подобрява комуникацията със семейството и близките.

-Разбиране  на собствените чувства и потребности.

– Осъзнаване на последиците от негативното поведение.

Има много различни начини за класифициране на терапевтичните групи, но тук ще се съсредоточим върху няколко.

Психообразователна и фокусирана върху процеса:

Психообразователните групи имат за цел да допринесат за своите членове информация и инструменти за справяне с трудностите. Те могат да се съсредоточат върху патологии, като психообразователни групи за роднини на хора с психоза или биполярно разстройство, или върху специфични теми, като емоционално образование за юноши.

Малки и големи групи:

Терапевтичната група обикновено се счита за малка, когато се състои от приблизително 5-10 членове. В тези групи взаимодействието и сплотеността са по-големи и в много случаи се създават близки взаимоотношения. Идеалният размер на групите Според експерти това е между 8 и 10 души. По-големите групи са по-продуктивни, но са склонни да правят твърде лесно формирането на подгрупи и разделянето на задачите. Освен това участниците в големи групи са склонни да се чувстват по-малко доволни от тези в малки групи.

Затворени и отворени групи:

В затворени групи хората, които присъстват при създаването на групата, също присъстват, когато тя приключи, докато в отворени групи членовете варират в по-голяма степен, обикновено защото те остават активни за по-дълго време. Затворените групи генерират по-голяма сплотеност, но са по-уязвими към напускането на членовете. Отворени групи се прилагат например в психиатрични болници и в сдружения като Анонимни алкохолици.

Фази на групова терапия:

Начален или ориентационен етап

Във фазата на ориентация централната задача на терапевта е установете доверието на членовете на групата към него и към останалите участници. Правилата, както изрични, така и имплицитни, също трябва да бъдат ясни. Често има сблъсък между потребностите от автономия и тези за принадлежност към групата.

 Преходен етап

След началния етап е възможно че членовете изпитват съмнения за ползите, които могат да получат от групата, както и за страха да се изложат. Обикновено възникват конфликти между членовете и авторитетът на терапевта се поставя под въпрос.

Работен етап

Според Кори във фазата на работа има сближаване между участниците от справяне с конкретни проблеми и конфликти които възникват в самата група. Терапевтът може да предизвика членовете с цел придвижване към терапевтични цели.

Заключителен етап

На етапа на консолидация, a обобщение на напредъка, постигнат от членовете, която има за цел да интегрира опита от груповата терапия в ежедневието. Участниците могат да почувстват тъга и страх от изправяне пред нови трудности без помощ от своите връстници и терапевта, така че е добре да се подготвите добре за завършване и да планирате последващи сесии, ако е необходимо.

Similar Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *