„Децата не са книжки за оцветяване. Не ги изпълвайте с любимите си цветове” – Халед Хосейни

Да имаш дете е като да жонглираш различни по размер ,форма и цвят топки….

 • Справяне с агресия и автоагресия
 • Хиперактивност
 • Проблеми в общуването
 • Затруднена комуникация с родители, учители, връстници,
 • Дислексия
 • Кризи на възрастта
 • Трудности при възпитанието
 • Занижена самооценка
 • Конфликтни взаимоотношения
 • Лъжи и извършване на кражби
 • Липса на самостоятелност и интереси
 • Бягство от училище и вкъщи
 • Страхове
 • Срамежливост, неувереност, коплекси
 • Заекване
 • Нощно напикаване
 • Проблеми със съня
 • Психосоматични нарушения
 • Нарушена памет и концентрация
 • Трудности в адаптацията
 • Преодоляване на трудности в семейството – загуба на близък, развод, нов партньор на родителя, нов член на семейството
 • Справяне със стресови ситуации
 • Учене, запомняне и възпроизвеждане на знания
 • Смяна на местоживеене или училище
 • Отношения в училище – съученици/учители
 • Училище за родители