Позитивна психотерапия

Позитивна психотерапия

Там, където е проблемът,там е решението ! Всеки страдащ се приема с неговата уникалност от първични и вторични способности,изградени в годините на собственото му ндивидуал-психологическо и психосоциално функциониране. Песешкиан отдава заслужено място на социалното обкръжение на индивида в личностовия му Позитум – ролята на семейството,на приятелския кръг,на социалния сблъсък с работна среда, със социални формации,…