Болестите и техният психологичен еквивалент или ,как мислите и емоциите ни влияят на здравето

Болестите и техният психологичен еквивалент или ,как мислите и емоциите ни влияят на здравето

Между човешкият ум ,емоции и тяло има неразривна връзка. Всяко едно емоционално и психическо състояние оказва влияние на физическото ниво. Човешките мисли и чувства са свързани с определени части на тялото и могат да провокират и отключат различни заболявания. Нерешени проблеми , конфликтите , дълготрайните страхове , продължителният гняв , омразата , дългосрочната тъга, непреодолените…