Грижата за себе си, за бизнеса, за колектива, за комфорта на всеки в професионален план, дава завидни резултати, когато е навреме.

Тази услуга се препоръчва на корпорации, фондации, сдружения, които целят да предложат на служителите си една смислена грижа, а именно психологически консултации.

В свят, в който човешкият ресурс е най-ценен, ние искаме да ви дадем възможност да го съхраните!

  1. Индивидуални психологически консултации през призмата на когнитивно-поведенческата психотерапия и позитивната психотерапия.
  2. Прилагане на стандартизирани психологически тестове.
  3. Мотивационно интервюиране –подходящо при кризи в мотивацията- служителите имат избор във вида консултиране – избират дали да бъде психотерапия или среща, ориентирана към мотивацията.
  4. Възможност за провеждане на групова терапия – при желание от страна на корпорацията или служителите, е възможно провеждането на групова терапия, за която са необходими минимум 5 човека, т.е. можете да избирате между индивидуално и групово консултиране.
  5. Психологическа оценка на служители.
  6. Психодиагностика.
  7. Кризисна интервенция.
  8. Онлайн консултации, както и на място – в нашия кабинет.
  9. Биорезонанс.
  10. Метатерапия.

Услугата дава възможност за:

• Своевременна грижа на служителите.

• Адекватна обратна връзка от нас.

• Реално одобряване на работния процес и повишаване на производителността.

• Подобряване качеството на живот на служителите.

• Личностно израстване.

• Сплотяване на колектива.

• Намаляване на загубите, свързани с напускане на служители, вътрешни конфликти, бърнаут.

• Високо качество на функциониране на корпорацията в духа на съвременните виждания за грижа към служителите.